Metni seçin, sitemiz size okusun

Kent AydınlatmalarıŞehir aydınlatması otoyollar, çevre yolları ana arterler, tüneller, mimari, mühendislik yapıları anıtların aydınlatılması gibi birçok interaktif projenin gerçekleştirilmesidir. Şehir aydınlatması güvenliğin sağlanması, konfor şartlarının oluşturulması, sürdürülebilir kentsel yaşam ve sürdürülebilir çevre oluşturulması gibi ölçütleri yerine getirmesi gerektiğinden çok bileşenli bir teknik alandır.

Şehir aydınlatmasının işlevsel ve mimari aydınlatma olmak üzere iki bileşeni vardır. Ana bileşen olan işlevsel aydınlatmalar güvenlik ve kentsel yaşamın sürdürülebilmesi için ana arter, çevre yolları otoyollar, kavşaklar, meydanlar, parklar, tüneller, yaya alanları gibi alanları kapsamaktadır. Mimari aydınlatmalar ise, geçmişin tanıkları olarak kent siluetinde yerini alan, kentin kimliğini oluşturan ve sanatsal değeri olan yapılar ve mühendislik yapılarının aydınlatmasıdır.
Şehir aydınlatmasında kullanılan malzemenin modeli ve bunların montaj şekilleri kentsel çevre estetiği açısından yüksek önem taşımaktadır. Bu sebeple çevresel, kültürel ve tarihi uyum açısından aydınlatılacak bölgeye özel çözümler üretilmektedir.